MIASTO / CITY

Kattowitz, 1913

Katowice 2011
(zdjęcia koncepcyjne do części poświęconej miastu   /   concept photos for the part dedicated to the city)

Katowice 2011
(kadry z filmu / video stills)
Katowice, 2012